دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرف جهان خانم ركنى

دختر ننه جانی خانم قاجار (گلین) و علینقی میرزا قاجار (رکن الدوله) و خواهر ملکی جهان خانم رکنی؛ همسر میرزا مفید شیخ الاسلام و مادر سید علی (آقا میرزا بزرگ)، میرزا مسعود، میرزا محمود، میرزا منصور، حاج اُمّا خانم، و نیره خانم

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید