دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ارث شرف جهان خانم

تقسیم ارث شرف جهان خانم

تقسیم ارث شرف جهان خانم میان چهار پسرش: میرزا بزرگ شیخ الاسلام، میرزا محمود شیخ الاسلام، میرزا منصور شیخ الاسلام، میرزا مسعود شیخ الاسلام.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ شوال ۱۲۸۷ ق
  • ابعاد ۴۳ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1016A187
  •