دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج شازده خانم

همسر محمد تقی (پسر خانجان خانم و میرزا باقر خان مستوفی سرکارات) و مادر قمرتاج (مادربزرگ شهین خانم همسر سعید انگجی) بود.

این اطلاعات را افراد خانواده به ما داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید