دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وسمه جوش

وسمه جوش

متعلق به شازده خانم که به شهین خانم، دختر اقدس و محمد خان، رسیده است. شازده خانم مادربزرگ مادری محمد خان، پدر شهین خانم، بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۴.۵ × ۹ × ۲۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید انگجی
  • متعلق به مجموعه سعید انگجی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14140A4
  •