دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهمن میکده

پسر شمس الملوک محمودی و غلامعلی میکده

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید