دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حجازی

ت ۲۵ فروردين ۱۲۸۰ ش تهران
و ۱۰ بهمن ۱۳۵۲ ش تهران

محمد حجازی (مطیع‌الدوله)، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، مترجم، و سیاست‌مدار، در ۲۵ فروردین ۱۲۸۰ در تهران به دنیا آمد. او پسر نصرالله مستوفی وزیر لشگر (مستوفی دربار قاجار) و برادر عذرا حجازی بود. محمد حجازی در ۱۰ بهمن ۱۳۵۲ در تهران درگذشت.

منبع: http://www.iranicaonline.org/articles/hejazi بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید