دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم نواب شریفی

فاطمه خانم نواب شریفی دختر زینت الحاجیه و نواب میرزا محمدعلی شریفی است. همسر او سید علی اکرمی، پسر بی بی سکینه و سید حسین خان اکرمی، است و فرزندان این دو: رضا و گیتی اکرمی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید