دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صغری خانم

و ۱۳۶۶ ش

صغری خانم دوبار ازدواج کرد. بار اول خیلی زود به جدایی انجامید چون همسرش گمان می‌کرد او باردار نمی‌شود. ازدواج دومش با محمد قلی بود و آن دو صاحب چندین فرزند شدند: زینب، حلیمه، غلام علی، صاحب قلی، و فاطمه. او حدودا در سال ۱۳۶۶ ش، در حالی که صد سال و اندی داشت فوت کرد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید