دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر جلیل الدوله قاجار

امیر خان جلیل الدوله، معروف به شاهزاده عکاس، پسر سلطان عبدالمحمد (سلطان محمد) سیف الدوله، معروف به آقا داماد، و نوه سلطان احمد میرزا عضدالدوله بود.

تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، یحیی ذکاء، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۶ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید