دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبد الباقی میرزا (معاضد الدوله)

پسر حسن جان خانم و سلطان ابراهیم میرزا؛ در ربیع الاول ۱۳۲۴ ق، در سن سی سالگی، با بدرالسادات (معرفت السلطنه) ازدواج کرد؛ فرزندان: محمد شریف، احمد، هرمز، رفعت الملوک، و طلعت الملوک

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید