دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا بالا خان سردار (سردار افخم)

آقا بالا خان سردار (سردار افخم) آجودان نایب السلطنه کامران میرزا بود. آخرین سمت او والی گیلان در دوره محمد علی شاه بود که همان‌جا هم کشته شد. همسر او خانم مفتخرالسلطنه، خواهر زاده عضدالملک بود.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید