دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انور الدوله

انور الدوله

یادداشت روی عکس: خدمت اعظم جون عزیزم تقدیم نمودم. مریم کامرانی. یادداشت پشت عکس: خانم انور الدوله، دختر مظفر الدين شاه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 907A6
  •