دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهین السلطنه

مهین السلطنه

مهین السلطنه، همسر مظفرالدین شاه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۸ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 907A2
  •