دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ارغوان باجی

ارغوان باجی

ارغوان باجی (نشسته)، کنیز شکوه السلطنه، مادر مظفر الدين شاه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴.۸ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 907A10
  •