دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم آزاد به هیأت وزراء

ابوالقاسم آزاد به هیأت وزراء

نامه از ابوالقاسم آزاد مراغه ای به هیأت وزراء در خصوص بهبود برخی امور اداری و اجتماعی

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابو القاسم آزاد مراغه ای
  • تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۰۹ ش
  • ابعاد نامه اول: ۲۱ × ۲۸ سانتیمتر، نامه دوم: ۲۱ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز آزاد
  • متعلق به خانواده رشدیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 903A17
  •