دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات بین ابوالقاسم آزاد و دولت وقت

مکاتبات بین ابوالقاسم آزاد و دولت وقت

دو نامه مربوط به تقاضای ابوالقاسم آزاد از ریاست وزراء برای پرداخت حقوق معوقه ودستگیری از خانواده اش. چهار نامه مربوط به مکاتبات رییس نظمیه و ریاست وزراء در مورد درخواست های ابوالقاسم آزاد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ تير ۱۳۰۶ ش تا آذر ۱۳۰۶ ش
  • ابعاد نامه اول:۱۶ × ۲۵ سانتیمتر، نامه دوم: ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر ، نامه سوم و چهارم: ۱۴×۲۱ سانتیمتر، نامه پنجم: ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر، نامه ششم: ۱۵.۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز آزاد
  • متعلق به خانواده رشدیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 903A16
  •