دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مربوط به درخواست آزادی داماد رشدیه

مکاتبات مربوط به درخواست آزادی داماد رشدیه

مکاتبات مربوط به تقاضای رشدیه از شاه در مورد آزادی دامادش، حاج میرزا ابوالقاسم آزاد، از زندان

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسن رشدیه
  • تاریخ مهر ۱۳۰۶ ش تا آبان ۱۳۰۶ ش
  • ابعاد نامه اول و دوم: ۱۲× ۲۱ سانتیمتر، نامه سوم: ۱۸ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز آزاد
  • متعلق به خانواده رشدیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 903A15
  •