دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۴ ق

نامه به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۴ ق

احتمالا نامه یکی از همسران ناصرالدین شاه که از دلتنگی خود بعد از سفر مخاطب به خراسان می‌نویسد و از نامه ننوشتن او گلایه دارد.

نمای تفصیلی