دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلطان ابراهیم به وزارت مالیه، ۱۳۳۳ ق

سلطان ابراهیم به وزارت مالیه، ۱۳۳۳ ق

درخواست سلطان ابراهیم، پسر تاراج خانم (دختر کامران میرزا) و اسدالله میرزا، از وزارت مالیه برای برقراری مواجب مادری و پدری خود که از زمان استخدام در اداره نواقل قزوین به وعده گرفتن ماهی هفت تومان نیم اضافه بر حقوقش قطع شده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ رجب ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902A7
  •