دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه‌های مامنه خانم، ۱۳۴۳ و ۱۳۵۰ ق

صلح نامه‌های مامنه خانم، ۱۳۴۳ و ۱۳۵۰ ق

دو صلح نامه، اولی میان مامنه خانم و مراد علی در مورد مراقبت و اجاره دو رأس ماده گاو و دو رأس گوساله (۱۳۴۳ق)؛ و دومی میان مامنه خانم و صفر علی در مورد مراقبت از شانزده رأس گوسفند (۱۳۵۰ق)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ شوال ۱۳۴۳ ق تا ۱ جمادی‌الاول ۱۳۵۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A654
  •