دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات درباره قتل حیدر قلی، ۱۳۳۷ ق

مکاتبات درباره قتل حیدر قلی، ۱۳۳۷ ق

تحقیقات درباره قتل حیدر قلی به دستور همسر حسام الملک در قریه غرق آباد؛ شامل مکاتبات میان حکومت ساوه و زرند، ایالت تهران، وزارت داخله، ژاندارمری، ریاست وزرا، و حاکم همدان؛ بر اساس گزارش ژاندارمری همسر حسام الملک که از راه ساوه به همدان می رفته در غرق آباد توقف کرده، حیدر شبانه به قصد سرقت وارد منزل او شده و یکی از گماشتگان خانم او را دستگیر کرده است، صبح روز بعد سارق قصد فرار داشته که گماشته او را از عقب با تیر زده و به قتل رسانده است. اما، رعایای غرق آباد با دادن عریضه‌ای اظهار می‌دارند که پس از دعوای حیدر قلی با یکی از گماشتگان خانم، او را دستگیر و تیرباران کرده‌اند. حاکم همدان، ثقه الملک، در تلگرافی به وزارت داخله تیرباران حیدر را کذب می‌داند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ شعبان ۱۳۳۷ ق تا ۲۵ شوال ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A52
  •