دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فاطمه خانم با رضا خان، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه فاطمه خانم با رضا خان، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه فاطمه خانم، دختر کامران میرزا نایب السلطنه، با رضا خان، پسر حاج حسن خان قرچکی، بر سر اجاره منافع قریه حصارک در ورامین به مدت سه سال و ده روز، شامل سه محصول صیفی و شتوی، و به مال المصالحه یک هزار و دویست تومان وجه نقد و مقدار هفتصد و پنجاه خروار غله و هفتصد و پنجاه خروار کاه (معادل سالانه چهار صد تومان نقد و دویست و پنجاه خروار غله و دویست و پنجاه خروار کاه)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌القعده ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A41
  •