دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق نصرت خانم

درباره حقوق نصرت خانم

شامل نامه تصویب مواجب نصرت خانم، دختر محمد رضا خان (تفنگدار ناصرالدین شاه)؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A130
  •