دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده جهانبانی

خانواده جهانبانی

از راست به چپ: عفت ملک شمبیاتی، اقدس ملک جهانبانی (شمبیاتی)، علی جهانبانی (اعتضادی)، آذر خانم همسر امجد الملک، و امجد الملک اعتضادی؛ وسط: خانم ملک دختر شاهزاده معتضد السلطنه و همسر عبدالله قاجار جهانبانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ [اوایل قرن ۱۴ ق]
 • یادداشت ها

  عکس همراه با قاب:‌ ۱۱× ۱۵ سانتی متر.

 • ابعاد ۷ × ۱۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۷ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 42a083
 •