دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رشمه نقره

رشمه نقره

رشمه های نقره متعلق به منظر الدوله دختر شازده عباسقلی میرزا و نوه فتحعلی شاه که از آنها برای بافتن گیسوان استفاده می شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a079
  •