دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه خاورخانم، ۱۲۹۳ ق

پشه نامه خاورخانم، ۱۲۹۳ ق

فهرست جهیزیه ارسالی خاور خانم، دختر محمودخان کلانتر، به منزل جراح‌ باشی در ۱۲ شوال ۱۲۹۳ که به تأیید رسیده و مهر شده است. در پشت فهرست جای دو مهر است که هر دو متعلق به اعتضادالسلطنه به تاریخ ۱۲۸۵ است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ شوال ۱۲۹۳ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۱۰۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a072
  •