دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسه های لباس

شمسه های لباس

شمسه لباس، گلابتون نقره ، که پیش سینه نیم تنه کار می شده. متعلق به شمس الملوک جهانبانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a056
  •