دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاسپارتو پارچه ای

پاسپارتو پارچه ای

پاسپارتو پارچه ای متعلق به شمس الملوک جهانبانی. در آن زمان که پارسپارتو نبوده این ها را پشت قاب می گذاشتند و عکس میگرفتند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵۰ × ۵۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a053
  •