دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بند مهر

بند مهر

بند برای آویزان کردن مهر. از جنس ابریشم و گلابتون. متعلق به شمس الملوک جهانبانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد طول ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a026
  •