دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جای نخ و سوزن

جای نخ و سوزن

جای نخ و سوزن جهیزیه ملوک اشراقی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۲۹۹ ش
  • ابعاد ۳ × ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a020
  •