دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاکت پارچه ای

پاکت پارچه ای

متعلق به حاج بیان الممالک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 42a014
  •