دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قوطی گنه گنه

قوطی گنه گنه

قوطی حلبی برای نگهداری گنه گنه. متعلق به ابوالحسن بیانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶.۵ × ۴ × ۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31g172
  •