دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قوطی آسپرین

قوطی آسپرین

قوطی حلبی آسپرین. متعلق به ابوالحسن بیانی همسر شمس الملوک جهانبانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵.۵ × ۷ × ۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31g171
  •