دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تنگ پای سماور

تنگ پای سماور

تنگ نقره پای سماور، با شیر و خورشید. کار میرزا اسماعیل یهودی. متعلق به شمس الملوک جهانبانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  ۴۶/۵ (بزرگترین قطر)‌ × ۴۸ (ارتفاع)

 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31g166
 •