دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سینی فرمانبر

سینی فرمانبر

سینی فرمانبر چای از آبدار خانه به اندرونی، کار اکبر شیرازی استاد نقره کار. حاوی دو شیئ زیر: نعلبکی نقره، کار اکبر شیرازی، قندان نقره، کار جعفر. متعلق به شمس الملوک جهانبانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  ابعاد:‌ سینی: ۱۳ × ۱۸/۵سانتی متر. نعلبکی:‌ قطر: ۱۰ سانتی متر. قندان: قطر: ۶/۵ سانتی متر، ارتفاع:‌ ۳ سانتی متر.

 • ابعاد ابعاد:‌ سینی: ۱۳ × ۱۸/۵سانتی متر؛ نعلبکی:‌ قطر: ۱۰ سانتی متر؛ قندان: قطر: ۶/۵ سانتی متر، ارتفاع:‌ ۳ سانتی متر.
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31g161
 •