دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه جای دارو

جعبه جای دارو

جعبه حلبی جای دارو برای سفر، متعلق به ابوالحسن بیانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۱۶.۵ × ۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 31g155
  •