دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طاس مسی

طاس مسی

طاس مس برای آب ریختن روی بچه در حمام. جزو سیسمونی شمس الملوک جهانبانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  قطر: ۲۲ سانتی متر.

 • ابعاد ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 31g153
 •