دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده امیر حشمت

خانواده امیر حشمت

۱. احترام السلطنه، ۲. سوسکی (مستخدم)، ۳. فرح الدوله، ۴. معصومه خانم شعف الدوله، ۵. افسر السلطنه (دختر گلین خانم و نوه یمین السلطان و بیگم خانم)، ۶. انجم السلطنه توران تاج، ۷. دارا بیگم، ۸. زینت السلطنه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ [اوایل قرن ۱۴ ق]
  • ابعاد ۱۲ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 31e137
  •