دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده ابوالحسن بیانی

خانواده ابوالحسن بیانی

راست به چپ (ردیف پشت، ایستاده): ابوالحسن بیانی، (نشسته، ردیف وسط): میرزا یوسف خان بیان الممالک، عباس قلی بیانی. (نشسته، چپ):‌ منظر بیانی، (ردیف جلو، ایستاده): علیقلی بیانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ [اوایل قرن ۱۴ ق]
  • ابعاد ۱۶ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 31e134
  •