دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده خانم

فرخنده خانم

فرخنده خانم، خواهر منظرالدوله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ [اوایل قرن ۱۴ ق]
  • ابعاد ۱۱ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 31e132
  •