دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاغذ نقش دار

کاغذ نقش دار

قطعه ای کاغذ با نقش گل که از آن برای تزیین نامه استفاده می شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱ × ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31c099
  •