دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاره ای از نوشته ای در خصوص بست نشینی میرزا هاشم خان

پاره ای از نوشته ای در خصوص بست نشینی میرزا هاشم خان

نامه درخصوص بست نشینی میرزا هاشم خان درسفارت انگلیس، در اعتراض به حبس همسرش پروین خانم در خانه برادر وی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۹ × ۳۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31c091
  •