دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجیه والیه خانم [به افخم الدوله؟]

حاجیه والیه خانم [به افخم الدوله؟]

نامه حاجیه والیه خانم (عباسه) سالور، دختر عزالدوله سالور و تاجماه خانم و همسر فخر الملک اردلان، شاید به برادرش افخم الدوله (فریدون میرزا سالور)، درباره وضعیت زندگی خود و اطرافیانش.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حاجیه والیه خانم سالور
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 31b082
  •