دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند فروش کنیز از شاهزاده بانو به سلطانعلی میرزا

سند فروش کنیز از شاهزاده بانو به سلطانعلی میرزا

سند فروش کنیزی به نام صنوبر از سوی شاهزاده بانو فرزند مؤیدالدوله به سلطانعلی میرزا به قیمت سی و پنج تومان سکه ناصرالدین شاهی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۰ صفر ۱۲۸۳ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۱۹ × ۲۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31b075
 •