دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه میرزا محسن خان انصاری، ۱۳۴۸ ش

وصیت نامه میرزا محسن خان انصاری، ۱۳۴۸ ش

وصیت نامه میرزا محسن خان انصاری، پسر میرزا حسین خان مصباح‌السلطنه و نوه ضیاء‌السلطنه [اول] درباره هزینه نگهداری از رفعت الملوک، زندگی خدمتکار خود، عادله، ساخت غسالخانه و رهن خانه توسط انتصارالسلطنه و نصحیت بازماندگان به پرهیز از تجمل و تشویق آنان به صله ارحام.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا محسن خان انصاری
  • تاریخ ۱۳۴۸ ش
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۸ سانتیمتر, پاکت: ۲۹ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b065
  •