دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش دزدی در میان راه و فهرست اموال سرقت شده

گزارش دزدی در میان راه و فهرست اموال سرقت شده

گزارش سرقت از اموال زوجی در راه سفر میان راه دالکی به برازجان به همراه فهرست اموال مسروقه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۰ × ۳۳ سانتیمتر. پاکت: ۲۳ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b055
  •