دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد خیرالنساء درباره اموال پدرش

استشهاد خیرالنساء درباره اموال پدرش

استشهاد خیرالنساء دختر آقا محمد رحیم، درباره بردن بدون اجازه بخشی از اموال پدرش به خانه بشیر (خانه زاد ملک‌التجار)، سپردن اموال به وی، و ادعای بشیر مبنا بر تملیک اموال، و تأکید بر این که این اموال متعلق به پدرش است. این استشهاد توسط پنج نفر تأیید شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۳۰۸ ق
  • ابعاد ۳۸ × ۴۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b053
  •