دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه میرزا آقا بزرگ و تاج خانم [؟]، ۱۳۲۱ ق

نکاح نامه میرزا آقا بزرگ و تاج خانم [؟]، ۱۳۲۱ ق

نکاح نامه معتمدالسلطان آقا میرزا حسین. این عقدنامه کامل نیست و نام کامل عروس و داماد موجود نمی باشد، اما طبق گفته آقای بهمن بیانی متعلق به میرزا آقا بزرگ و تاج خانم، دختر حاج میرزا عبدالغفار آشتیانی، است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ شعبان ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31a022
  •