دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصالحه نامه بین کوکب السلطنه و اسماعیل میرزا معتمدالدوله

مصالحه نامه بین کوکب السلطنه و اسماعیل میرزا معتمدالدوله

صلحنامه میان کوکب السلطنه و اسماعیل میرزا معتمد‌الدوله، پسر ظل السلطان، وقرار پرداخت مبلغ نه هزار تومان از سوی اسماعیل میرزا به کوکب السلطنه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31a015
  •