دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مادر منصور الملک

مادر منصور الملک

مادر منصور الملک و خواهر ابوالحسن پورزند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31a010
  •